Thermografie, wat is dat eigenlijk ?

Thermografie bij paarden
Wellicht heeft u het zelf al vaak meegemaakt, je paard is onregelmatig, staakt, steigert, is gespannen of stijf in de beweging, struikelt, heeft problemen in de wendingen, kortom verandert in gedrag en/of gaat in verzet. Hierdoor gaat je paard in compensatiegedrag wat uiteindelijk overbelasting kan geven op andere structuren in het lichaam. Je maakt een afspraak bij de dierenarts of de kliniek om je paard te laten onderzoeken en uiteindelijk ervaar je dat men niet kan traceren wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Er wordt vaak behandeld vanuit aannames maar echt de vinger op de zere plek leggen kan men niet.
Met thermografie kunnen wij de exacte probleemplaatsen in het paard goed in beeld brengen en veelal aan de hand van de thermografische structuren, in combinatie met bevindingen uit ons klinisch onderzoek, zijn wij in staat om daar een adequate diagnose vast te stellen zodat er een handvat aanwezig is om het paard doeltreffende en effectieve wijze te laten behandelen.
Wat is Thermografie eigenlijk..

Ultra gevoelige IR Camera

Ultra gevoelige IR Camera

Thermografie is een onderzoeksmethode waarbij met een ultra gevoelige infrarood camera de warmtepatronen worden vastgelegd. In de camera zit een stukje geavanceerde elektronica met meer dan 110.000 meetpunten. In feite meten we niet de temperatuur, maar de frequentie (vergelijkbaar met radiogolven) welke in een directe relatie met de absoluut temperatuur staat. Hierdoor kunnen metingen worden uitgevoerd over grote afstand met een nauwkeurigheid welke binnen de 0,02 graden C ligt.
Er worden dus geen schadelijke stralingen gebruikt zoals dat bv wel bij röntgen en scintigrafie wordt gebruikt, het is dus een volkomen veilige onderzoeksmethode.
In 2004 zijn wij gestart om deze techniek geschikt te maken om hier paarden mee te kunnen onderzoeken. Vandaag de dag is thermografie niet meer weg te denken in de beeldvormende onderzoekstechnieken welke in de veterinaire geneeskunde gebruikt worden.

Voordelen van de Thermografie
Een thermografisch onderzoek wordt doorgaans op de locatie uitgevoerd waar het paard staat, dus geen gesleep met uw paard naar een kliniek, wat betekent dat er geen stress factor meespeelt, waardoor de resultaten uiterst betrouwbaar zijn. Een thermografisch onderzoek is niet belastend voor het paard, de opnamen worden op afstand gemaakt, dus hoeven wij het paard niet aan te raken. Het is een uiterst effectieve onderzoeksmethode welke in combinatie met het klinisch onderzoek wat wij uitvoeren een compleet beeld van het paard geeft.
Voorbereidingen
Voordat er een onderzoek wordt uitgevoerd dienen er wel een aantal regeltjes in acht genomen te worden bij het maken van IR opnamen;
• Het paard dient volledig droog te zijn en vrij van ernstige vervuiling
• Minimaal 2 uur voor aanvang van het onderzoek dient het paard zonder deken op stal te staan, uit de zon en uit de wind.
• De opnamen dienen in een overdekte ruimte welke “tochtarm” is gemaakt te kunnen worden ( het beste is een inpandige rijbak, maar een schuur of een ruim gangpad werkt ook al )
• In de 2 uur dat het paard op stal staat mag deze niet meer gepoetst of geknuffeld worden.
• Het paard mag gewoon eten tijdens de periode dat het op stal staat
• Manen en staart zien wij het liefst opgestoken / ingevlochten zodat wij een vrij beeld hebben van de hals en de achterzijde / achterbenen van het paard

het maken van IR opnamen

het maken van IR opnamen

Na het maken van de opnamen ( minimaal 44 stuks ) worden de opnamen op de laptop gezet en worden ze in speciale software beoordeeld. Het maken van de opnamen zelf duurt doorgaans niet langer dan 10-15 minuten.

Om goede opnamen te kunnen maken dienen we wel over een ruimte te beschikken waar we vrij om het paard heen kunnen lopen, een overdekte rijbak is het meest ideaal, maar een ruim gangpad is doorgaans ook bruikbaar.

U bent zelf aanwezig bij het beoordelen en wij zullen u haarfijn uitleggen wat er allemaal te zien is. De bevindingen worden direct in de beoordelingsrapportage genoteerd en als alle opnamen beoordeeld zijn wordt van het geheel een overzichtelijke rapportage gemaakt door de software, welke wij voor u op een CD zetten. De rapportage ontvangt u in pdf formaat en is op elke computer te openen.
Auteur : Hans Arendse