Opleiding

In 2010 hebben wij een opleidingscentrum voor thermografisch onderzoek bij paarden opgezet onder de naam ICETD.

Wij leiden studenten op tot volwaardig thermograaf, en uit de praktijk is gebleken dat een student daar 2 jaar mee bezig is.

In de studie worden alle aspecten behandeld:

  • Techniek thermografie
  • Protocollair werken
  • Anatomie van het paard
  • Fysiologie
  • Neurologie
  • Thermoregulatie
  • camera handling en software
  • interpretatietechniek
  • opstellen van een advies behandelplan
  • bedrijfsvoering

Het eerste jaar bestaat uit 10 lesweekenden, gegeven op een zaterdag en zondag in het derde weekend van de maand (augustus en december geen lesweekenden), en in deze lesweekenden komen alle theoretische vakken aan de orde. Daarnaast zullen studenten vanaf het derde lesweekend zelf al onderzoeken gaan uitvoeren. In het eerste deel van de opleiding kunnen studenten tijdens de lesdagen gebruik maken van de apparatuur welke bij het ICETD beschikbaar is. Studenten zullen in het eerste jaar 30 onderzoeken moeten uitvoeren.

In het tweede jaar wordt de nadruk op de praktijk gelegd en zal er elke maand een lesdag worden georganiseerd op een zondag én zullen de studenten elke maand een stagedag moeten lopen. In het tweede jaar moeten studenten 70 onderzoeken uitvoeren.

Onderzoeken welke door studenten worden uitgevoerd worden aan het ICETD gerapporteerd en de definitieve uitwerking van de rapportage wordt door het ICETD aan de klant doorgestuurd.

In de speciale folder hebben wij alle informatie nog een duidelijk op een rij gezet en deze kan worden gedownload door op de link FOLDER ICETD 2016-2017 te klikken